The Fearless Organization Scan

In samenwerking met professor Amy C. Edmondson van Harvard Business School

Lezers van het boek The Fearless Organization van professor Amy C. Edmondson weten: om als team goed te kunnen presteren is psychologische veiligheid nodig. De overtuiging dat je binnen je team niet wordt berispt voor het opperen van ideeën, het delen van zorgen en het stellen van vragen en dat fouten je niet worden nagedragen.

Psychologische veiligheid onmisbare factor voor succes

Wie zich niet veilig voelt binnen een team houdt ideeën voor zich. Durft zich niet uit te spreken wanneer risico’s worden gesignaleerd. En als fouten je worden nagedragen, zorg je ervoor dat je fouten voorkomt - in plaats van het maximale uit je werk te halen. Het ontbreken van psychologische veiligheid belemmert daarmee het succes van jou en je team.

Om binnen je team en met je team succesvol te zijn, is psychologische veiligheid de onmisbare factor. Dat is zowel de uitkomst van bijna dertig jaar aan onderzoek van Edmondson, als van een twee jaar durend onderzoek binnen Google naar succesvolle teams.

The Fearless Organization Scan binnen jouw organisatie

In samenwerking met professor Amy C. Edmondson is The Fearless Organization Scan ontwikkeld. De psychologische veiligheidsscan brengt in beeld hoe teamleden de psychologische veiligheid binnen hun team(s) ervaren. Weet je hoe het team scoort op psychologische veiligheid, dan kun je hierover beter het gesprek aangaan. Lukt het je om de psychologische veiligheid te verhogen, dan vergroot je de kans op een succesvol team.

Hét handvat voor succesvolle teams

Uit onderzoek van Harvard blijkt dat bedrijven met een hoge mate van psychologische veiligheid op alle vlakken beter presteren dan bedrijven die laag scoren op psychologische veiligheid.

Ga in gesprek over jouw organisatie

Het team van The Fearless Organization Scan vertelt je graag meer over het verhogen van de psychologische veiligheid binnen jouw organisatie.

Meer weten neem contact op met het team op: inquiries@fearlessorganization.com

Psychologische veiligheid op vier assen

In The Fearless Organization Scan wordt de psychologische veiligheid gemeten op vier verschillende assen, die terugkomen in de testresultaten.

Houding ten opzichte van risico en falen

De mate waarin wordt toegestaan om binnen het team een fout te maken.

Open gesprek

De mate waarin moeilijke en gevoelige onderwerpen bespreekbaar zijn binnen het team.

Bereidheid om te helpen

De mate waarin binnen het team ruimte is om elkaar te helpen en om geholpen te worden.

Inclusiviteit en diversiteit

De mate waarin je binnen het team jezelf kunt zijn.