The Fearless Organization LLC (“Fearless”) 

Definities:

Deelnemer: het individu dat de Fearless Organization Scan invult

Practitioner: het individu dat de Fearless Organization Scan afneemt bij een deelnemer

Organisatie: de entiteit waartoe de deelnemer behoort in de context van de Fearless Organization Scan

Fearless: het technische platform dat beschikbaar gesteld en onderhouden wordt door The Fearless Organization LLC

Survey(s): de elektronische vragenlijst(en) die bekend staan als The Fearless Organization Scan

 

Privacy- & beveiligingsbeleid

Fearless committeert zich op het in standhouden van de privacy en beveiliging van persoonlijke informatie die door het gebruik van onze surveys verkregen wordt. Dit privacy & beveiligingsbeleid bevat informatie over ons beleid ten aanzien van het verzamelen en gebruik van data verkregen door onze surveys.

Doel van het verzamelen van informatie

Informatie verkregen uit de surveys van The Fearless Organization Scan wordt anoniem geaggregeerd met als enig doel het in stand houden en verbeteren van de accuraatheid en bruikbaarheid van de Fearless-instrumenten, alsmede onderzoek naar patronen in gedrag gebaseerd op de verzamelde (demografische) data.

Beveiliging

Fearless is gecommitteerd om persoonlijke informatie veilig te bewaren en heeft alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde wijzigingen. Deze data is opgeslagen op zogeheten cloud network servers die beschermd zijn met firewalls en andere noodzakelijke beveiligingsmechanismen die voldoen aan de GDPR (de Europese standaard).

Toegang tot persoonlijke informatie van een deelnemer

Persoonlijke informatie van de deelnemer wordt gedeeld met de practitioner via het platform op het moment dat de survey is afgerond. Informatie met inbegrip van tot de persoon herleidbare data wordt alleen op verzoek van de deelnemer met de organisatie gedeeld.

Persoonlijke informatie die uit surveys wordt verkregen is vertrouwelijk en wordt standaard gecombineerd met data die bij andere deelnemers is verzameld en wordt geaggregeerd opgenomen in een rapport. In veel gevallen wordt de uitkomst van de survey (de Psychological Safety Index Score) gedeeld met de practitioner die deze survey heeft afgenomen en gebruikt voor meerdere analytische doeleinden. De uitkomsten worden in geen geval voor andere doeleinden gebruikt. Alleen de practitioner die de survey heeft uitgezet en afgenomen heeft toegang tot de informatie van een individuele deelnemer.

Niettegenstaande het voorgaande zal The Fearless Organization onder bepaalde omstandigheden verplicht of gerechtigd zijn bij wet of door een gerechtelijke uitspraak om persoonlijke informatie te verzamelen, gebruiken en al dan niet te delen zonder dat daar bericht over gegeven wordt of toestemming voor vereist is.

Wijzigingen

The Fearless Organization behoudt zich te allen tijde het recht om dit beleid en de daarmee samenhangende bedrijfsprocessen aan te passen.